Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft aan hoe GriZan omgaat met persoonsgegevens. Wij zullen wij uw informatie zorgvuldig behandelen en beveiligen conform de bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die:

  1. betrekking hebben op;
  2. een geïdentificeerde of;
  3. identificeerbare;
  4. natuurlijke personen.


De natuurlijke personen op wie de gegevens betrekking hebben wordt de betrokkene genoemd.
Onder verwerken wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen of  vernietigen.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens, die u ons verstrekt enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. En deel van deze gegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens:

  1. Om u te kunnen benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld;
  2. Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst en deze overeenkomst te onderhouden en na te komen;
  3. Een werknemers- of personeelsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie te voeren;
  4. Voor een goede bedrijfsuitvoering waaronder: managementinformatie, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.


Soorten persoonsgegevens

Wij verzamelen - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:
• NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
• Beeldmateriaal;
• Cookies om deze website naar behoren te laten werken.

Wij leggen uitsluitend ‘bijzondere persoonsgegevens’ vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beoogd doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn is veelal gebaseerd op de wet- en regelgeving en hebben wij per verwerking vastgesteld. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens uit het betreffende gegevensbestand verwijderd en onleesbaar gemaakt of vernietigd.

Beveiliging van persoonsgegevens?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik, zowel fysiek als digitaal. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en toegangsbeperking tot data en servers.
Indien een organisatie in onze opdracht gegevens van opdrachtgevers of klanten/afnemers verwerkt sluiten wij hier een verwerkersovereenkomst mee af waarin is overeengekomen dat de persoonsgegevens bij deze organisatie eveneens optimaal beveiligd worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw rechten

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt corrigeren of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met onze afdeling juridische zaken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Op een verzoek tot verwijdering en/of vernietiging van persoonsgegevens wordt binnen 4 weken beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt verwijdering en/of vernietiging binnen 1 maand na bevestiging plaats.
Indien u een klacht heeft over de uitvoering van onze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Mochten wij er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring verbeteren en/of aanpassen naar aanleiding van nieuwe inzichten of ontwikkelingen. De meest actuele privacyverklaring is te alle tijde in te zien op deze website. De huidige versie is opgemaakt in november 2021.

linkedin 70x70

Bouw op GriZan bouwgrondstoffen

Adresgegevens GriZan B.V.

Bezoek- en correspondentieadres:

GriZan B.V.
Zuidelijke Havenweg 20
7554 RR  Hengelo (Ov)

Telefoon: +31 (0) 850 76 88 00

e-mail algemeen:
info@grizan.nl

e-mail administratie:
crediteuren@grizan.nl

Algemene gegevens:
BTW Nummer: NL862605015B01
KvK Nummer: 82788677
Bank: NL90 RABO 0368 3623 37